logo_interquality
| 8. prosince 2019 |
  Hledat
 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

Top

Top

KOUČOVÁNÍ>Co je to koučink?

Co je to koučink?

Koučink je velmi efektivní metodou osobnostního a profesního rozvoje. Ve vyspělých zemích světa je neoddělitelnou součástí vzdělávacích programů a aplikuje se na všechny obory lidské činnosti.


Za zakladatele koučinku jsou považováni legendární John Whitmore a Timothy Gallwey.
Sir John Whitmore, vyhledávaný britský poradce a pedagog, zahájil svou kariéru jako profesionální automobilový závodník a v šedesátých letech minulého století dosáhl mnoha úspěchů jako člen automobilové stáje Ford. Po několika letech podnikání ve Velké Británii, Švýcarsku a USA založil se svým společníkem Timothym Gallweyem firmu Inner Game Ltd., která významně obohatila nové přístupy vedení lidí ve sportu i v manažerském výcviku.


Koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu tak maximalizovat jeho výkon. Spíše, než by něčemu učilo, pomáhá učit se.


Aby bylo koučování úspěšné, musíme si osvojit optimistickou představu o skrytém potenciálu všech lidí. Je potřeba vnímat potenciál, který lidé mohou uplatnit, nikoliv jejich dřívější výkony. Cílem kouče je zlepšovat vnímání reality, vytvářet a posilovat odpovědnost a sebedůvěru (Whitmore, 2004). Pro posilování sebedůvěry je důležité mít možnost rozhodovat se, úspěšně jednat a uvědomovat si odpovědnost za svá rozhodnutí a činy (Whitmore, 2004).


Během vývoje můžeme v koučování pozorovat vznik spousty různých směrů a přístupů. Například Transformační koučování, Systemické koučování, Gestalt koučování, Neuro koučování/Brain-based apod. Brain-based přístup je obohacen o nejnovější neurovědecké poznatky o mozku a je to jeden z hlavních přístupů, ze kterého v naší společnosti vycházíme.


Koučování mění myšlení, což umožňuje rychlejší a snadnější proces pozitivních změn, které jsou v centru celého koučovacího procesu. Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou. Podstata koučování tkví ve vhodném kladení otázek, kterými si klient dělá jasnější představu o cíli, či řešení dané situace. To mu pomáhá se lépe a kvalitněji rozhodovat o dalším postupu, za což přijímá svou plnou zodpovědnost. Profesionální koučování má svá pravidla, své nástroje a své procesy. Je možné ho využít pro aktivní řešení problémů, v průběhu práce na úkolech nebo při jejich kontrole. Může být spontánní, nebo plánované.
Už samotní zakladatelé vychází z myšlenky, že jediným expertem na náš život jsme my sami. Koučink není poradenství, konzultování ani psychoterapie. Je o posunu vpřed, nikoliv o analýze minulosti. Ptáme se otázkami typu „Jak“ a ne „Proč“. Kouč neradí (není-li to opravdu vhodné), neřekne Vám co „máte“ dělat, spíše dává možnost volby. Klient se pak sám pouští do akcí, zvyšuje tak jistotu sám v sebe, svoje sebevědomí a přibližuje se k cíli. O oblasti, v níž kouč klienta vede, nepotřebuje vědět vše, platí zde spíše přísloví „Méně je někdy více“. Koučové napomáhají lidem zvládat život a usnadňovat tak cestu učení. Jde o vztah, založený na důvěře a vzájemné podpoře, který klientovi pomáhá nejen stanovit jeho vize, cíle a přání, ale také jich rychleji a efektivněji dosahovat. Za pomocí podpory a aktivní zpětné vazby u klienta dochází k sebeobjevování, sebereflexi a aktivnímu uvědomování. Koučování je metoda, která Vás dovede k rozhodnutí a řešení, které je vytvořeno speciálně jen pro Vás. Ptáte se, jak je to možné? Neboť si na něj za podpory kouče přijdete úplně sami.


To všechno je vázáno podmínkou. Aby byl koučovací proces úspěšný a co nejefektivnější, musí klient dosažení oněch změn opravdu sám chtít.

 

Co je to koučink?

Koučink je velmi efektivní metodou osobnostního a profesního rozvoje. Ve vyspělých zemích světa je neoddělitelnou součástí vzdělávacích programů a aplikuje se na všechny obory lidské činnosti.


Za zakladatele koučinku jsou považováni legendární John Whitmore a Timothy Gallwey.
Sir John Whitmore, vyhledávaný britský poradce a pedagog, zahájil svou kariéru jako profesionální automobilový závodník a v šedesátých letech minulého století dosáhl mnoha úspěchů jako člen automobilové stáje Ford. Po několika letech podnikání ve Velké Británii, Švýcarsku a USA založil se svým společníkem Timothym Gallweyem firmu Inner Game Ltd., která významně obohatila nové přístupy vedení lidí ve sportu i v manažerském výcviku.


Koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu tak maximalizovat jeho výkon. Spíše, než by něčemu učilo, pomáhá učit se.


Aby bylo koučování úspěšné, musíme si osvojit optimistickou představu o skrytém potenciálu všech lidí. Je potřeba vnímat potenciál, který lidé mohou uplatnit, nikoliv jejich dřívější výkony. Cílem kouče je zlepšovat vnímání reality, vytvářet a posilovat odpovědnost a sebedůvěru (Whitmore, 2004). Pro posilování sebedůvěry je důležité mít možnost rozhodovat se, úspěšně jednat a uvědomovat si odpovědnost za svá rozhodnutí a činy (Whitmore, 2004).


Během vývoje můžeme v koučování pozorovat vznik spousty různých směrů a přístupů. Například Transformační koučování, Systemické koučování, Gestalt koučování, Neuro koučování/Brain-based apod. Brain-based přístup je obohacen o nejnovější neurovědecké poznatky o mozku a je to jeden z hlavních přístupů, ze kterého v naší společnosti vycházíme.


Koučování mění myšlení, což umožňuje rychlejší a snadnější proces pozitivních změn, které jsou v centru celého koučovacího procesu. Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou. Podstata koučování tkví ve vhodném kladení otázek, kterými si klient dělá jasnější představu o cíli, či řešení dané situace. To mu pomáhá se lépe a kvalitněji rozhodovat o dalším postupu, za což přijímá svou plnou zodpovědnost. Profesionální koučování má svá pravidla, své nástroje a své procesy. Je možné ho využít pro aktivní řešení problémů, v průběhu práce na úkolech nebo při jejich kontrole. Může být spontánní, nebo plánované.
Už samotní zakladatelé vychází z myšlenky, že jediným expertem na náš život jsme my sami. Koučink není poradenství, konzultování ani psychoterapie. Je o posunu vpřed, nikoliv o analýze minulosti. Ptáme se otázkami typu „Jak“ a ne „Proč“. Kouč neradí (není-li to opravdu vhodné), neřekne Vám co „máte“ dělat, spíše dává možnost volby. Klient se pak sám pouští do akcí, zvyšuje tak jistotu sám v sebe, svoje sebevědomí a přibližuje se k cíli. O oblasti, v níž kouč klienta vede, nepotřebuje vědět vše, platí zde spíše přísloví „Méně je někdy více“. Koučové napomáhají lidem zvládat život a usnadňovat tak cestu učení. Jde o vztah, založený na důvěře a vzájemné podpoře, který klientovi pomáhá nejen stanovit jeho vize, cíle a přání, ale také jich rychleji a efektivněji dosahovat. Za pomocí podpory a aktivní zpětné vazby u klienta dochází k sebeobjevování, sebereflexi a aktivnímu uvědomování. Koučování je metoda, která Vás dovede k rozhodnutí a řešení, které je vytvořeno speciálně jen pro Vás. Ptáte se, jak je to možné? Neboť si na něj za podpory kouče přijdete úplně sami.


To všechno je vázáno podmínkou. Aby byl koučovací proces úspěšný a co nejefektivnější, musí klient dosažení oněch změn opravdu sám chtít.

 

media

 

media

 

Koučové

více informací Darja Ždanová

Darja

 

více informací Ivana Fabianová

Ivana Fabianová

více informací Darja Ždanová

Darja

 

více informací Ivana Fabianová

Ivana Fabianová
Zaregistrovat se | Přihlásit se