logo_interquality
| 8. prosince 2019 |
  Hledat
 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

Top

Top

O NÁS>NÁŠ TÝM
Lektorský tým
Nálevka

Ing. Vladimír Nálevka

Vladimír Nálevka je spolumajitelem a vedoucím konzultantem Interquality. Jeho hlavní specializací je problematika vyjednávání. Jako konzultant či školitel působil v desítkách českých i zahraničních společností (jako jsou např. ČNB, Česká spořitelna, Danone, Hewlett-Packard, Komerční banka, Sanofi-Aventis, Škoda Auto, Telefónica O2). Negociační dovednosti školí i v orgánech státní správy (MO, MV, MZV). Jako externí lektor přednášel negociační strategie v mezinárodních vztazích také na FSS Masarykovy univerzity v Brně. Profesionální kontakty jej spojují s Harvardským programem vyjednávání. Spolupracuje s profesorem Williamem L. Urym, spoluzakladatelem tohoto programu a předním světovým odborníkem v oblasti negociace. O problematice vyjednávání publikuje v odborném tisku a spolupracuje i s Českým rozhlasem a Českou televizí. Je členem American Society for Training and Development (ASTD). Vystudoval obchodní fakultu VŠE v Praze. Absolvoval dlouhodobou stáž v USA zaměřenou na rozvoj lidských zdrojů. Účastnil se tréninku vyjednávání ve Velké Británii (KENSS). Je absolventem Program on Negotiation at Harvard Law School, Harvard University. 

 

RNDr. Hana Švecová

Ve společnosti Interquality pracuje jako lektor a konzultant. V oblasti soft skills se zaměřuje především na komunikační dovednosti. Vede kurzy prodejních a prezentačních dovedností, týmové práce, time managementu a stres managementu. Má zkušenosti s interním a mezifiremním mentoringem. Podílí se na přípravě nových kurzů a na komunikaci s klienty společnosti.

Hanka má bohaté zkušenosti z oblasti farmacie, kde působila jako farmaceutický reprezentant, Key Account Manager, trenér a lektor. Třináct let pracovala u společnosti Pfizer, kde se věnovala oblasti hard skills i soft skills. Vedla medicínská a produktová školení reprezentantů, měla na starosti oblast rozvoje zaměstnanců, recruitment a řadu komunikačních kurzů. Její lektorské znalosti jsou podloženy úspěšnými zkušenostmi z obchodní praxe, korporátního i univerzitního prostředí.

Hanka vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde posléze působila čtyři roky jako odborný aspirant na Katedře fyziologie živočichů a člověka. Během pobytu na fakultě absolvovala stáž na Katedře biologie a chemie v italském Urbinu (Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo), zaměřenou na výměnu zkušeností a technologických postupů při výzkumu buněčných kultur. Ve výzkumné práci pak dále pokračovala v Psychiatrickém centru Praha. Po narození synů se ale její cesta obrátila novým směrem a brzy s překvapením zjistila, že se jí po laboratořích nestýská. Práce s lidmi ji nesmírně baví a dodává energii. Možnost pomáhat ostatním s objevováním nových schopností a dovedností dává smysl tomu, co Hanka v současné době dělá.

Hanka absolvovala dvouletý systemický výcvikový program Manažerského koučování u společnosti Delta Training. Prošla také výcvikem behaviorálního interview, facilitace, negociace, týmové spolupráce, pokročilých prezentačních a prodejních dovedností, různých přístupů typologie, školení školitelů a umění společenského vystupování. 

  Konopáč

Mgr. Miroslav Konopáč

Mirek je konzultantem a trenérem společnosti Interquality se zaměřením na rozvoj obchodních a prodejních dovedností a oblast vedení a řízení lidí. Mirek začínal jako obchodník ve společnosti Procter&Gamble. Poté byl ve společnosti Ahold zodpovědný za rozvoj zaměstnanců v divizi Hypernova. Ve firmě Vitana, a.s. spolu se vzděláváním zajišťoval nábor nových zaměstnanců. V České spořitelně pracoval jako vedoucí oddělení vzdělávání komerčního bankovnictví. Ve firmě Coca-Cola HBC nastavoval tréninkové a prodejní procesy v obchodním oddělení. Rozvíjel obchodníky a podporoval prodejní dovednosti. Trénoval pracovníky call centra a zvyšoval úspěšnost telefonického prodeje. Trénoval Key Account Managery na Vedení projektů. Vedl tréninky pro manažery v oblastech jako motivace, vedení týmů, rozvoj podřízených. Napříč celou firmou pracoval jako interní kouč. Je absolventem Filozofické fakulty UK v Praze. Za dobu svého působení jako lektora a trenéra prošel velkým množstvím různých školení a tréninků. Je certifikovaným koučem. Stejně tak je certifikovaným trenérem Situačních stylů vedení. Má za sebou více než tisíc tréninkových a koučovacích dnů. Pokrývá širokou škálu rozvojových aktivit od komunikačních a lektorských dovedností, přes prodejní dovednosti od začátečníků po KAM, až po tréninky a koučinky manažerů a facilitace workshopů.

 Nakládalova

Bc. Monika Nakládalová

Monika je spolumajitelkou a lektorkou společnosti Interquality. Podílí se na finančním a personálním řízení firmy, komunikaci s klienty a řízení vzdělávacích projektů. V oblasti vzdělávání se pohybuje po většinu své profesní kariéry. Specializuje se na oblast prezentačních dovedností, vede jak veřejné, tak i vnitropodnikové kurzy (např.  Škoda Auto a.s.).

Monika vystudovala ekonomiku a management na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala řadu tréninků v oblasti prezentačních dovedností, školení školitelů, vyjednávání, time managementu a vedení lidí.

Jako absolventka školení lektorů v oblasti přípravy uchazečů na výběrová řízení do institucí EU, ve spolupráci s Diplomatickou akademií Ministerstva zahraničních věcí ČR, vede skupinové i individuální přípravné kurzy na výběrová řízení pořádaná European Personnel Selection Office (EPSO).

 

Mgr.Ing.Irena Konečná

Irena spolupracuje s Interquality jako lektorka, konzultantka a koučka se specializací na efektivitu učení, osobní rozvoj a komunikaci.

Má bohaté zkušenosti s přípravou a realizací dlouhodobých rozvojových a vzdělávacích programů, především v oblasti komunikace, ovlivňování, leadershipu a koučování. Zná specifika korporátního světa z pohledu zaměstnance, externího konzultanta v oblasti rectruitmentu i rozvoje a z řady obchodních jednání. Je autorkou mnoha vzdělávacích materiálů a pomůcek, například pro interní školitele nebo pro mentory.

Má za sebou více než 900 hodin v roli lektora a více než 500 hodin jako kouč a konzultant. Její tréninky jsou zaměřené na individuální potřeby účastníků, díky své praxi dokáže sladit očekávání zadavatele s potřebou skupiny a přizpůsobit program na míru. Velmi se jí osvědčila práce s prvky videotréniku.

Irena vystudovala Psychologii na Univerzitě Karlově a dále Management na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Dříve pracovala jako specialistka vzdělávání v nadnárodní společnosti, dále jako lektorka a koučka. Během své více než 10-ti leté praxe získala Irena cenné zkušenosti jako konzultant, facilitátor, kouč a lektor. V současné době přednáší na Vysoké škole aplikované psychologie, kde je garantem několika předmětů. 

 

Mgr. Alena Jáchimová, ACC

Alena je lektorka managementu, koučka a facilitátorka, zaměřuje se především na oblast soudržných, vysoce efektivních týmů a organizací, na práci s různorodostí (diverzita). Přináší uvědomění a tvořivost do každodenních situací a posiluje schopnost pracovat s neočekávaným.

Zajímá ji, jak dělat věci chytře a efektivně, jak zvládat hektičnost, případné obavy, překážky, odkládání důležitého. Nachází způsoby, jak neustávat v tvorbě, směřovat k dosažení cílů, ovlivňovat druhé, aby přijímali odpovědnost s radostí, pracovali s chutí a inovovali staré, nefunkční návyky. Podporuje manažery, podnikatele nejen v pracovní oblasti, ale i v osobním životě.

Koučovacím přístupem začala pracovat s obchodními reprezentanty v roce 2000 (individuální rozvoj, tréninky) a následně také s managementem. Brzy se přesvědčila jak efektivní je koučování v oblasti motivace a výkonnosti. Významným okamžikem v její kariéře bylo setkání s Marilyn Atkinson a absolvování výcviku Erickshon College.

Absolvovala manažerské tréninky a tréninky psychologie úspěchu, výcviky v oblasti rozvoje lidských zdrojů a osobnostního potenciálu. Je certifikovaným koučem ICF (Mezinárodní sdružení koučů), pracuje v souladu ICF standardy. Realizovala více než 1000 koučovacích setkání.

Je certifikovaným trenérem NLP, absolvovala 20 denní výcvik NLP u Mezinárodní asociace trenérů NLP (INLPTA Devon). Dále absolvovala výcvik facilitace skupinových procesů: práce se skupinami v různých kontextech (IPOP, Institut procesně orientované práce EPTP), v letech 2006 – 2008 absolvovala školení Train the Trainers a ICF accredited coach training na Erickson College v Kanadě. Vystudovala Pedagogickou fakultu, kde získala akademický titul Mgr.

vymyslický

PhDr. Miroslav Vymyslický

Více než 20 let pracoval jako vedoucí oddělení vyjednávání Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky a zároveň vedl a koordinoval krizové vyjednávání v Policii České republiky.
Řídil krizové vyjednávání v případech zadržování rukojmí, únosů osob a vydírání v České republice i zahraničí. Podílel se na systému řešení případů demonstrování  úmyslu sebevraždy v České republice. Lektorsky vedl a metodicky řídil vyjednavače v Policii ČR a koordinoval krizové vyjednávání v rámci Integrovaného záchranného systému. Za dobu svého působení u Policie České republiky, vycvičil několik set policejních vyjednavačů v České republice i na Slovensku.
Při své lektorské činnosti v komerčním sektoru se věnuje tématům spojeným s komunikací a vyjednáváním ve všech podobách. Především obchodnímu vyjednávání, komunikaci s médií a interpersonální komunikaci. Semináře a výcvikové programy jsou zaměřené na problematiku obchodního vyjednávání v komerční praxi a komunikační dovednosti, které zlepšují kompetence posluchačů při dosahování dohod. Základem předávaných znalostí jsou praktické zkušenosti vyplývající z dlouholetého působení PhDr. Miroslava Vymyslického v oblasti vyjednávání a komunikace, podložené stovkami případů vyjednávání, se kterými se přímo setkal.
Opakovaně přednáší například v těchto organizacích a společnostech: Microsoft, s.r.o., innogy Česká republika a.s., ČEPS, Škoda auto a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna, a.s., Kruk Česká a Slovenská republika, s.r.o., Pražská energetika, a.s., Ferrero Česká s.r.o., Securitas, FTVS.

Vachek

Libor Vachek

Libor je konzultantem a trenérem společnosti Interquality se zaměřením na rozvoj výkonu obchodních týmů a call center.

Začínal ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. na obchodní pozici, dále se lektorsky podílel na rozvoji nových i stávajících zaměstnanců a manažersky vedl týmy interních trenérů. Ve společnosti Chance a.s. budoval tým interních trenérů a projektově řídil vzdělávání ve společnosti. Následně působil ve společnosti Santé s.r.o. v pozici externího lektora a vzdělával zaměstnance v rámci programu OPPA a rozvíjel manažery a operátory interního call centra.

Libor se specializuje na projekty, které vedou k zvyšování výkonu obchodních týmů a call center. Jeho koníčkem je rozvoj manažerských dovedností s využitím nových poznatků o mozku a jeho odbornost je potvrzena 15 letou praxí v těchto oborech. Je absolventem obchodní akademie společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. a držitelem interního certifikátu interního kouče v systému NeuroLeadershipu.

Libor lektorsky působil ve společnostech O2 Czech Republic a.s., Chance a.s., Santé a.s., RWE Česká Republika, CZC.cz s.r.o. Jeho životním posláním je být „průvodcem“ u hledání cesty ke změnám a „podporovatelem“ k dosažení životních cílů.

 

Iva Švancarová, MBA

Iva ve společnosti Interquality pracuje jako kouč a lektor se zaměřením na Soft skills, především na prodejní a prezentační dovednosti, efektivní komunikaci a rozvoj pracovní výkonnosti.

Iva má za sebou mnohaleté zkušenosti z obchodních pozic ve finančním sektoru, díky kterým se ve svých trénincích může zaměřovat na důkladné propojení teorie s praxí. Pracovala jako obchodní zástupce a následně vedoucí obchodní skupiny a mentor ve finančně-poradenské společnosti, dále pak v eBance, a.s. (nyní Raiffeisen Bank, a.s.), kde prošla v průběhu pěti let pozicemi Telefonního bankéře, Produktového specialisty a Lektora. Kromě vlastní telefonní praxe se zde zabývala metodickou a produktovou podporou a především pak vzděláváním a rozvojem retailových i firemních bankéřů a akvizičního i servisního Call centra. Následujících osm let pracovala na pozicích Key Account Managera v pojišťovnách Generali a AEGON, a.s. Zde zodpovídala za rozvoj produkce a vztahů vybraných klíčových obchodních partnerů a rovněž za akvizice nových obchodních příležitostí. V této oblasti dosáhla zajímavých obchodních výsledků. Aktuálně se rovněž věnuje vlastnímu projektu v oblasti osobnostního rozvoje a mentální relaxace.

Mezi její hlavní dovednosti tedy patří vedení obchodních jednání, obchodní dovednosti včetně telefonování, verbální a neverbální komunikace a indviduální osobnostní a profesní rozvoj, kde využívá především kombinace koučinkových a mentoringových metod. Iva vystudovala MBA se zaměřením na Management Soft Skills v Business Institutu, a.s., absolvovala výcvik Externího certifikovaného kouče v Koučink centru, a.s. a aktuálně dokončuje studium v oblasti Neurolingvistického programování v Centru systemiky a NLP s.r.o. Kromě toho absolvovala mnoho kurzů zaměřených na obchodní dovednosti, osobnostní typlogie, komunikaci, vyjednávání a pokročilé prezentační dovednosti včetně výcviků pro profesionální trenéry.

Fabian

Ing. Marián Fabian, MBA

Marián je externím spolupracovníkem a lektorem společnosti Interquality a vedoucím obchodního zastoupení Interquality na Slovensku. Zaměřuje se zejména na prezentaci obchodních simulací napomáhajících rozvoji finančních a obchodních dovedností manažerů, na týmovou práci a efektivní vedení a motivování lidí. Má bohaté manažerské a školicí zkušenosti, je také aktivním koučem a interim manažerem. Marián má 12 leté manažerské zkušenosti z Nestlé, kde pracoval zejména v oblasti financí, projekt managementu a HR. Působil jako finanční ředitel Nestlé na Slovensku a také jako interní školitel financí pro nefinančníky v rámci Nestlé celosvětově. V letech 2001-2002 pracoval jako Training Manger pro finanční kurzy v Mezinárodním školicím středisku Rive Reine ve Švýcarsku. S Nestlé spolupracuje i nadále a vede kurzy Value Creation, kde prezentuje simulaci v rámci školicího programu pro střední a vyšší manažery z různých zemí. Tato obchodní simulace je certifikovanou a licencovanou simulací vyvinutou společností Profitability Business Simulation a Marián je jejím autorizovaným školitelem. Je také školeným koučem (The Coaches Training Institute) a zakládajícím presidentem International Coach Federation na Slovensku. Marián spolupracoval s Open University Business School jako trenér (tutor) pro kurzy Finanční management a Řízení zdrojů pro trh a podílel se i na lokalizaci školicích materiálů do slovenského a českého jazyka. Své trenérské dovednosti rozvíjel absolvováním školení v předních poradenských společnostech jako Dale Carnegie, Team Coaching International, The Coaches Training Institute. Školil ve 20 zemích 4 kontinentů a účastníci jeho školení jsou ze všech částí světa. Školení vede v angličtině, slovenštině a češtině. Dále mluví rusky, srbsky a polsky.

Kontakt: Telefon: + 421 905 367 277 e-mail: fabian@interquality.cz 

Bobik

Mgr. Peter Bobik

Více než 12 let pracoval v Tatra bance, kde začínal jako přepážkový pracovník, poté vedl největší pobočku banky s dvaceti tisíci klienty a posléze vedl celý region bratislavských poboček. Pracoval také jako interní trenér. Posledních 5 let byl ředitelem privátního bankovnictví s tržním podílem blížícím se 50 %. Řídil správu aktiv více než 3500 klientů ve výši více než 1,5 miliardy EUR. Pod jeho vedením se privátní bankovnictví Tatra banky stalo nejlepším privátním bankovnictvím ve skupině Raiffeisen za rok 2010. V roce 2011 je časopis Euromoney vyhlásil nejlepším privátním bankovnictvím na Slovensku. Jako šéfredaktor vedl časopis "PB times" - periodikum privátního bankovnictví Tatra banky, které v roce 2010 získalo první místo v soutěži o podnikové médium roku na Slovensku a zároveň cenu Hospodářských novin za odbornost. Jako člen užšího týmu se účastnil definování dlouhodobé strategie Tatra banky, a.s. Má dlouholeté zkušenosti s určováním produktové politiky a pricingu privátního bankovnictví. Intenzivně se věnuje tématům řízení komunikace rizik klientských portfolií, motivace členů týmu privátních bankéřů, vzdělávání zaměstnanců a budování obchodního týmu. Podrobně rozpracoval postupy v tvorbě a zadávání cílů a pokročilý systém řízení aktivit privátních bankéřů.

Nakládalova   Nálevková

Bc. Monika Nakládalová

 Mgr. Petra Řeháková

Ing. Eva Nálevková

Prokuristka společnosti Asistentka Péče o zákazníky

       Foto: Studio Synapse, foto styling: make-up and styling - Top Image

Nálevka

Ing. Vladimír Nálevka

Vladimír Nálevka je spolumajitelem a vedoucím konzultantem Interquality. Jeho hlavní specializací je problematika vyjednávání. Jako konzultant či školitel působil v desítkách českých i zahraničních společností (jako jsou např. ČNB, Česká spořitelna, Danone, Hewlett-Packard, Komerční banka, Sanofi-Aventis, Škoda Auto, Telefónica O2). Negociační dovednosti školí i v orgánech státní správy (MO, MV, MZV). Jako externí lektor přednášel negociační strategie v mezinárodních vztazích také na FSS Masarykovy univerzity v Brně. Profesionální kontakty jej spojují s Harvardským programem vyjednávání. Spolupracuje s profesorem Williamem L. Urym, spoluzakladatelem tohoto programu a předním světovým odborníkem v oblasti negociace. O problematice vyjednávání publikuje v odborném tisku a spolupracuje i s Českým rozhlasem a Českou televizí. Je členem American Society for Training and Development (ASTD). Vystudoval obchodní fakultu VŠE v Praze. Absolvoval dlouhodobou stáž v USA zaměřenou na rozvoj lidských zdrojů. Účastnil se tréninku vyjednávání ve Velké Británii (KENSS). Je absolventem Program on Negotiation at Harvard Law School, Harvard University. 

 

RNDr. Hana Švecová

Ve společnosti Interquality pracuje jako lektor a konzultant. V oblasti soft skills se zaměřuje především na komunikační dovednosti. Vede kurzy prodejních a prezentačních dovedností, týmové práce, time managementu a stres managementu. Má zkušenosti s interním a mezifiremním mentoringem. Podílí se na přípravě nových kurzů a na komunikaci s klienty společnosti.

Hanka má bohaté zkušenosti z oblasti farmacie, kde působila jako farmaceutický reprezentant, Key Account Manager, trenér a lektor. Třináct let pracovala u společnosti Pfizer, kde se věnovala oblasti hard skills i soft skills. Vedla medicínská a produktová školení reprezentantů, měla na starosti oblast rozvoje zaměstnanců, recruitment a řadu komunikačních kurzů. Její lektorské znalosti jsou podloženy úspěšnými zkušenostmi z obchodní praxe, korporátního i univerzitního prostředí.

Hanka vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde posléze působila čtyři roky jako odborný aspirant na Katedře fyziologie živočichů a člověka. Během pobytu na fakultě absolvovala stáž na Katedře biologie a chemie v italském Urbinu (Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo), zaměřenou na výměnu zkušeností a technologických postupů při výzkumu buněčných kultur. Ve výzkumné práci pak dále pokračovala v Psychiatrickém centru Praha. Po narození synů se ale její cesta obrátila novým směrem a brzy s překvapením zjistila, že se jí po laboratořích nestýská. Práce s lidmi ji nesmírně baví a dodává energii. Možnost pomáhat ostatním s objevováním nových schopností a dovedností dává smysl tomu, co Hanka v současné době dělá.

Hanka absolvovala dvouletý systemický výcvikový program Manažerského koučování u společnosti Delta Training. Prošla také výcvikem behaviorálního interview, facilitace, negociace, týmové spolupráce, pokročilých prezentačních a prodejních dovedností, různých přístupů typologie, školení školitelů a umění společenského vystupování. 

  Konopáč

Mgr. Miroslav Konopáč

Mirek je konzultantem a trenérem společnosti Interquality se zaměřením na rozvoj obchodních a prodejních dovedností a oblast vedení a řízení lidí. Mirek začínal jako obchodník ve společnosti Procter&Gamble. Poté byl ve společnosti Ahold zodpovědný za rozvoj zaměstnanců v divizi Hypernova. Ve firmě Vitana, a.s. spolu se vzděláváním zajišťoval nábor nových zaměstnanců. V České spořitelně pracoval jako vedoucí oddělení vzdělávání komerčního bankovnictví. Ve firmě Coca-Cola HBC nastavoval tréninkové a prodejní procesy v obchodním oddělení. Rozvíjel obchodníky a podporoval prodejní dovednosti. Trénoval pracovníky call centra a zvyšoval úspěšnost telefonického prodeje. Trénoval Key Account Managery na Vedení projektů. Vedl tréninky pro manažery v oblastech jako motivace, vedení týmů, rozvoj podřízených. Napříč celou firmou pracoval jako interní kouč. Je absolventem Filozofické fakulty UK v Praze. Za dobu svého působení jako lektora a trenéra prošel velkým množstvím různých školení a tréninků. Je certifikovaným koučem. Stejně tak je certifikovaným trenérem Situačních stylů vedení. Má za sebou více než tisíc tréninkových a koučovacích dnů. Pokrývá širokou škálu rozvojových aktivit od komunikačních a lektorských dovedností, přes prodejní dovednosti od začátečníků po KAM, až po tréninky a koučinky manažerů a facilitace workshopů.

 Nakládalova

Bc. Monika Nakládalová

Monika je spolumajitelkou a lektorkou společnosti Interquality. Podílí se na finančním a personálním řízení firmy, komunikaci s klienty a řízení vzdělávacích projektů. V oblasti vzdělávání se pohybuje po většinu své profesní kariéry. Specializuje se na oblast prezentačních dovedností, vede jak veřejné, tak i vnitropodnikové kurzy (např.  Škoda Auto a.s.).

Monika vystudovala ekonomiku a management na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala řadu tréninků v oblasti prezentačních dovedností, školení školitelů, vyjednávání, time managementu a vedení lidí.

Jako absolventka školení lektorů v oblasti přípravy uchazečů na výběrová řízení do institucí EU, ve spolupráci s Diplomatickou akademií Ministerstva zahraničních věcí ČR, vede skupinové i individuální přípravné kurzy na výběrová řízení pořádaná European Personnel Selection Office (EPSO).

 

Mgr.Ing.Irena Konečná

Irena spolupracuje s Interquality jako lektorka, konzultantka a koučka se specializací na efektivitu učení, osobní rozvoj a komunikaci.

Má bohaté zkušenosti s přípravou a realizací dlouhodobých rozvojových a vzdělávacích programů, především v oblasti komunikace, ovlivňování, leadershipu a koučování. Zná specifika korporátního světa z pohledu zaměstnance, externího konzultanta v oblasti rectruitmentu i rozvoje a z řady obchodních jednání. Je autorkou mnoha vzdělávacích materiálů a pomůcek, například pro interní školitele nebo pro mentory.

Má za sebou více než 900 hodin v roli lektora a více než 500 hodin jako kouč a konzultant. Její tréninky jsou zaměřené na individuální potřeby účastníků, díky své praxi dokáže sladit očekávání zadavatele s potřebou skupiny a přizpůsobit program na míru. Velmi se jí osvědčila práce s prvky videotréniku.

Irena vystudovala Psychologii na Univerzitě Karlově a dále Management na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Dříve pracovala jako specialistka vzdělávání v nadnárodní společnosti, dále jako lektorka a koučka. Během své více než 10-ti leté praxe získala Irena cenné zkušenosti jako konzultant, facilitátor, kouč a lektor. V současné době přednáší na Vysoké škole aplikované psychologie, kde je garantem několika předmětů. 

 

Mgr. Alena Jáchimová, ACC

Alena je lektorka managementu, koučka a facilitátorka, zaměřuje se především na oblast soudržných, vysoce efektivních týmů a organizací, na práci s různorodostí (diverzita). Přináší uvědomění a tvořivost do každodenních situací a posiluje schopnost pracovat s neočekávaným.

Zajímá ji, jak dělat věci chytře a efektivně, jak zvládat hektičnost, případné obavy, překážky, odkládání důležitého. Nachází způsoby, jak neustávat v tvorbě, směřovat k dosažení cílů, ovlivňovat druhé, aby přijímali odpovědnost s radostí, pracovali s chutí a inovovali staré, nefunkční návyky. Podporuje manažery, podnikatele nejen v pracovní oblasti, ale i v osobním životě.

Koučovacím přístupem začala pracovat s obchodními reprezentanty v roce 2000 (individuální rozvoj, tréninky) a následně také s managementem. Brzy se přesvědčila jak efektivní je koučování v oblasti motivace a výkonnosti. Významným okamžikem v její kariéře bylo setkání s Marilyn Atkinson a absolvování výcviku Erickshon College.

Absolvovala manažerské tréninky a tréninky psychologie úspěchu, výcviky v oblasti rozvoje lidských zdrojů a osobnostního potenciálu. Je certifikovaným koučem ICF (Mezinárodní sdružení koučů), pracuje v souladu ICF standardy. Realizovala více než 1000 koučovacích setkání.

Je certifikovaným trenérem NLP, absolvovala 20 denní výcvik NLP u Mezinárodní asociace trenérů NLP (INLPTA Devon). Dále absolvovala výcvik facilitace skupinových procesů: práce se skupinami v různých kontextech (IPOP, Institut procesně orientované práce EPTP), v letech 2006 – 2008 absolvovala školení Train the Trainers a ICF accredited coach training na Erickson College v Kanadě. Vystudovala Pedagogickou fakultu, kde získala akademický titul Mgr.

vymyslický

PhDr. Miroslav Vymyslický

Více než 20 let pracoval jako vedoucí oddělení vyjednávání Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky a zároveň vedl a koordinoval krizové vyjednávání v Policii České republiky.
Řídil krizové vyjednávání v případech zadržování rukojmí, únosů osob a vydírání v České republice i zahraničí. Podílel se na systému řešení případů demonstrování  úmyslu sebevraždy v České republice. Lektorsky vedl a metodicky řídil vyjednavače v Policii ČR a koordinoval krizové vyjednávání v rámci Integrovaného záchranného systému. Za dobu svého působení u Policie České republiky, vycvičil několik set policejních vyjednavačů v České republice i na Slovensku.
Při své lektorské činnosti v komerčním sektoru se věnuje tématům spojeným s komunikací a vyjednáváním ve všech podobách. Především obchodnímu vyjednávání, komunikaci s médií a interpersonální komunikaci. Semináře a výcvikové programy jsou zaměřené na problematiku obchodního vyjednávání v komerční praxi a komunikační dovednosti, které zlepšují kompetence posluchačů při dosahování dohod. Základem předávaných znalostí jsou praktické zkušenosti vyplývající z dlouholetého působení PhDr. Miroslava Vymyslického v oblasti vyjednávání a komunikace, podložené stovkami případů vyjednávání, se kterými se přímo setkal.
Opakovaně přednáší například v těchto organizacích a společnostech: Microsoft, s.r.o., innogy Česká republika a.s., ČEPS, Škoda auto a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna, a.s., Kruk Česká a Slovenská republika, s.r.o., Pražská energetika, a.s., Ferrero Česká s.r.o., Securitas, FTVS.

Vachek

Libor Vachek

Libor je konzultantem a trenérem společnosti Interquality se zaměřením na rozvoj výkonu obchodních týmů a call center.

Začínal ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. na obchodní pozici, dále se lektorsky podílel na rozvoji nových i stávajících zaměstnanců a manažersky vedl týmy interních trenérů. Ve společnosti Chance a.s. budoval tým interních trenérů a projektově řídil vzdělávání ve společnosti. Následně působil ve společnosti Santé s.r.o. v pozici externího lektora a vzdělával zaměstnance v rámci programu OPPA a rozvíjel manažery a operátory interního call centra.

Libor se specializuje na projekty, které vedou k zvyšování výkonu obchodních týmů a call center. Jeho koníčkem je rozvoj manažerských dovedností s využitím nových poznatků o mozku a jeho odbornost je potvrzena 15 letou praxí v těchto oborech. Je absolventem obchodní akademie společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. a držitelem interního certifikátu interního kouče v systému NeuroLeadershipu.

Libor lektorsky působil ve společnostech O2 Czech Republic a.s., Chance a.s., Santé a.s., RWE Česká Republika, CZC.cz s.r.o. Jeho životním posláním je být „průvodcem“ u hledání cesty ke změnám a „podporovatelem“ k dosažení životních cílů.

 

Iva Švancarová, MBA

Iva ve společnosti Interquality pracuje jako kouč a lektor se zaměřením na Soft skills, především na prodejní a prezentační dovednosti, efektivní komunikaci a rozvoj pracovní výkonnosti.

Iva má za sebou mnohaleté zkušenosti z obchodních pozic ve finančním sektoru, díky kterým se ve svých trénincích může zaměřovat na důkladné propojení teorie s praxí. Pracovala jako obchodní zástupce a následně vedoucí obchodní skupiny a mentor ve finančně-poradenské společnosti, dále pak v eBance, a.s. (nyní Raiffeisen Bank, a.s.), kde prošla v průběhu pěti let pozicemi Telefonního bankéře, Produktového specialisty a Lektora. Kromě vlastní telefonní praxe se zde zabývala metodickou a produktovou podporou a především pak vzděláváním a rozvojem retailových i firemních bankéřů a akvizičního i servisního Call centra. Následujících osm let pracovala na pozicích Key Account Managera v pojišťovnách Generali a AEGON, a.s. Zde zodpovídala za rozvoj produkce a vztahů vybraných klíčových obchodních partnerů a rovněž za akvizice nových obchodních příležitostí. V této oblasti dosáhla zajímavých obchodních výsledků. Aktuálně se rovněž věnuje vlastnímu projektu v oblasti osobnostního rozvoje a mentální relaxace.

Mezi její hlavní dovednosti tedy patří vedení obchodních jednání, obchodní dovednosti včetně telefonování, verbální a neverbální komunikace a indviduální osobnostní a profesní rozvoj, kde využívá především kombinace koučinkových a mentoringových metod. Iva vystudovala MBA se zaměřením na Management Soft Skills v Business Institutu, a.s., absolvovala výcvik Externího certifikovaného kouče v Koučink centru, a.s. a aktuálně dokončuje studium v oblasti Neurolingvistického programování v Centru systemiky a NLP s.r.o. Kromě toho absolvovala mnoho kurzů zaměřených na obchodní dovednosti, osobnostní typlogie, komunikaci, vyjednávání a pokročilé prezentační dovednosti včetně výcviků pro profesionální trenéry.

Fabian

Ing. Marián Fabian, MBA

Marián je externím spolupracovníkem a lektorem společnosti Interquality a vedoucím obchodního zastoupení Interquality na Slovensku. Zaměřuje se zejména na prezentaci obchodních simulací napomáhajících rozvoji finančních a obchodních dovedností manažerů, na týmovou práci a efektivní vedení a motivování lidí. Má bohaté manažerské a školicí zkušenosti, je také aktivním koučem a interim manažerem. Marián má 12 leté manažerské zkušenosti z Nestlé, kde pracoval zejména v oblasti financí, projekt managementu a HR. Působil jako finanční ředitel Nestlé na Slovensku a také jako interní školitel financí pro nefinančníky v rámci Nestlé celosvětově. V letech 2001-2002 pracoval jako Training Manger pro finanční kurzy v Mezinárodním školicím středisku Rive Reine ve Švýcarsku. S Nestlé spolupracuje i nadále a vede kurzy Value Creation, kde prezentuje simulaci v rámci školicího programu pro střední a vyšší manažery z různých zemí. Tato obchodní simulace je certifikovanou a licencovanou simulací vyvinutou společností Profitability Business Simulation a Marián je jejím autorizovaným školitelem. Je také školeným koučem (The Coaches Training Institute) a zakládajícím presidentem International Coach Federation na Slovensku. Marián spolupracoval s Open University Business School jako trenér (tutor) pro kurzy Finanční management a Řízení zdrojů pro trh a podílel se i na lokalizaci školicích materiálů do slovenského a českého jazyka. Své trenérské dovednosti rozvíjel absolvováním školení v předních poradenských společnostech jako Dale Carnegie, Team Coaching International, The Coaches Training Institute. Školil ve 20 zemích 4 kontinentů a účastníci jeho školení jsou ze všech částí světa. Školení vede v angličtině, slovenštině a češtině. Dále mluví rusky, srbsky a polsky.

Kontakt: Telefon: + 421 905 367 277 e-mail: fabian@interquality.cz 

Bobik

Mgr. Peter Bobik

Více než 12 let pracoval v Tatra bance, kde začínal jako přepážkový pracovník, poté vedl největší pobočku banky s dvaceti tisíci klienty a posléze vedl celý region bratislavských poboček. Pracoval také jako interní trenér. Posledních 5 let byl ředitelem privátního bankovnictví s tržním podílem blížícím se 50 %. Řídil správu aktiv více než 3500 klientů ve výši více než 1,5 miliardy EUR. Pod jeho vedením se privátní bankovnictví Tatra banky stalo nejlepším privátním bankovnictvím ve skupině Raiffeisen za rok 2010. V roce 2011 je časopis Euromoney vyhlásil nejlepším privátním bankovnictvím na Slovensku. Jako šéfredaktor vedl časopis "PB times" - periodikum privátního bankovnictví Tatra banky, které v roce 2010 získalo první místo v soutěži o podnikové médium roku na Slovensku a zároveň cenu Hospodářských novin za odbornost. Jako člen užšího týmu se účastnil definování dlouhodobé strategie Tatra banky, a.s. Má dlouholeté zkušenosti s určováním produktové politiky a pricingu privátního bankovnictví. Intenzivně se věnuje tématům řízení komunikace rizik klientských portfolií, motivace členů týmu privátních bankéřů, vzdělávání zaměstnanců a budování obchodního týmu. Podrobně rozpracoval postupy v tvorbě a zadávání cílů a pokročilý systém řízení aktivit privátních bankéřů.

Nakládalova   Nálevková

Bc. Monika Nakládalová

 Mgr. Petra Řeháková

Ing. Eva Nálevková

Prokuristka společnosti Asistentka Péče o zákazníky

       Foto: Studio Synapse, foto styling: make-up and styling - Top Image

media

 

media

 

Zaregistrovat se | Přihlásit se