logo_interquality
| 20. listopadu 2019 |
  Hledat
 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

Top

Top

VEŘEJNÉ KURZY>KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU – VLASTNÍMU I CELÉHO TÝMU
lt rt
Termín a místo

Termín: 

 

 Místo:

 

Termín: 

 

 Místo:

 

lb rb
lt rt
Cena kurzu

Bankovní spojení:
číslo účtu 353011004/2700

variabilní symbol:

13018

 

cena 7350 + 21 % DPH,
celkem 8893,50 Kč

 

Cena zahrnuje účast na kurzu, studijní materiály, oběd, dopolední a odpolední občerstvení.

Bankovní spojení:
číslo účtu 353011004/2700

variabilní symbol:

13018

 

cena 7350 + 21 % DPH,
celkem 8893,50 Kč

 

Cena zahrnuje účast na kurzu, studijní materiály, oběd, dopolední a odpolední občerstvení.

lb rb
lt rt
Organizační sekretariát a informace

INTERQUALITY,
spol. s r.o.


Počernická 96,
108 00 Praha 10
tel: 296 411 494-5
E-mail: info@interquality.cz
IČO: 48113859
DIČ: CZ48113859

INTERQUALITY,
spol. s r.o.


Počernická 96,
108 00 Praha 10
tel: 296 411 494-5
E-mail: info@interquality.cz
IČO: 48113859
DIČ: CZ48113859

lb rb

prihlasit se

Komunikací k úspěchu
– vlastnímu i celého týmu

„Lidská společnost představuje síť vztahů mezi lidmi. Přirovnáme-li ji k síti rybářské, pak uzly představují lidi a provázky či lana vztahy mezi lidmi. Ale co to vlastně je, toto lanoví v lidském světě? Jedna odpověď je, že je to komunikace.“

Argyle a Trower, 1979
 

 

 • Míváte někdy pocit, že lidé vám nerozumí nebo nechtějí rozumět, že vás neposlouchají?
 • Přemýšlíte někdy nad tím, jak sdělit někomu něco nepříjemného tak, aby se neurazil, nezlobil, necítil špatně?
 • Záleží vám někdy na tom, abyste dosáhli změny chování nějakého člověka tak, aby se necítil být dotčený nebo tlačený někam, aby to udělal rád?
 • Trápí vás někdy to, že jste chtěli někomu pomoct a on místo vděčnosti projevil vzdor nebo dokonce zlost?
 • Zažíváte někdy údiv nad tím, že při komunikaci s druhým máte pocit, že každý si jede po svém, že se „nepotkáváte“?
 • Nerozumíte řeči zvířat?

Nevěšte hlavu, u zvířat jsme na tom podobně. Ovšem, co se týká lidí, pro úspěch ve firmě musíme komunikovat velmi dobře. A pokud zastáváme manažerskou pozici, pak výjimečně dobře. Náš kurz je klíčem k porozumění.
Kurz rozvíjí vůbec nejdůležitější mezilidskou dovednost. Dvoudenní investice změní váš pohled na komunikaci a možná i váš život.
Hlavním cílem tohoto prakticky zaměřeného tréninkového kurzu je porozumět procesu mezilidské komunikace a naučit se prakticky používat vybraná obecně platná komunikační pravidla tak, abychom si lépe rozuměli a abychom rozvíjeli vzájemné vztahy ke spokojenosti všech zúčastněných stran.
To je důležité nejenom ve vztazích nadřízený-podřízený, ale i ve vztazích kolega-kolega, dodavatel-odběratel, prodejce-zákazník, partner-partner a mnoha dalších, a to jak v práci, tak i v soukromém životě.
V modelových situacích, založených na příkladech z praxe účastníků, se budeme učit rozumět tomu, co se děje mezi lidmi, když spolu komunikují. To nám pomůže cíleně měnit a zlepšovat svoji komunikaci, předcházet konfliktům a budovat vztah s komunikačním partnerem. Budeme také modelovat další varianty řešení dané situace.

 

Co Vám absolvování tréninku přinese:

 • Naučíte se rozumět individuálním zvláštnostem vnímání a naučíte se respektovat tyto zvláštnosti v konkrétních komunikačních situacích.
 • Porozumíte základním pravidlům mezilidské komunikace a naučíte se budovat vzájemné porozumění.
 • Budete umět navazovat, budovat a rozvíjet vztahy v různých komunikačních situacích.
 • Naučíte se používat zpětnou vazbu, která vede ke skutečné změně či posílení chování druhé strany/stran.
 • Budete umět předávat věcné informace jasně, stručně a srozumitelně, budete umět aktivně naslouchat.

 

Komu je trénink určen:

Trénink je určen všem, pro které je v profesním nebo soukromém životě důležité srozumitelně komunikovat a rozvíjet dobré vztahy s různými komunikačními partnery.

 

Program tréninku:

1. den

 • Co nám pomáhá a naopak brání porozumět si s lidmi okolo nás - komunikační proces – vnímání, základní komunikační cíl a jak ho dosáhnout.
 • Co je nutné respektovat v komunikaci, abychom se dohodli - komunikační pravidla.
 • Praktický nácvik aplikace komunikačních pravidel v různých situačních kontextech.
 • Ošetřování a rozvíjení vztahu – vstupenka do efektivní komunikace - střídání věcné a vztahové složky komunikace.
 • Praktický nácvik rozvíjení vztahu na námětech z reálné praxe účastníků (hraní rolí, analýza videozáznamů).

2. den

 • Kdy a jak komunikovat partnersky nebo direktivně - řízení symetrie a asymetrie v komunikaci včetně praktického nácviku.
 • Jak pracovat se zpětnou vazbou – poskytování a přijímání, účinné ovlivňování chování druhých, nácvik v různých situačních kontextech.
 • Jak věcně komunikovat, abychom dosáhli svého cíle, např. předání informace – stanovování věcného cíle, způsob vyjadřování – jasně, stručně, srozumitelně, aktivní naslouchání, sumarizace.
 • Praktický nácvik způsobu vyjadřování a aktivního naslouchání.
   

 

Z reakcí účastníků:

 • „Byl jsem na podobném kurzu poprvé a ze zvědavosti, překvapilo mě příjemně pojetí kurzu a zkušenosti lektora.“
 • „Oceňuji velkou profesionální úroveň lektora a kvalitu zpracovaných materiálů.“
 • „Tento kurz by mělo absolvovat více kolegů i nadřízených pracovníků. Současně celkově si myslím, že takovým kurzem by měl projít každý.“
 • „S průběhem kurzu jsem byla spokojená, přístup lektora byl profesionální a zároveň lidský, příjemný. Provedení kurzu se mně zamlouvalo, protože nešlo pouze o teorii, ale hlavně o praktické procvičení, což je určitě užitečné (i když se člověk někdy pořádně zapotí…). Doufám, že se bude dařit praktikovat v práci i v soukromí. Tento kurz byl mým druhým kurzem o komunikaci, ale rozhodně vyhrává na plné čáře. Pane lektore, děkuji.“
 • „Netušil jsem, že komunikace jako taková má své zákonitosti a je tak složitá. O to lepší je fakt, že vím, jak ji vylepšit.“
 • „Kurz komunikace mi úplně změnil život.“

 

prihlasit se

prihlasit se

Komunikací k úspěchu
– vlastnímu i celého týmu

„Lidská společnost představuje síť vztahů mezi lidmi. Přirovnáme-li ji k síti rybářské, pak uzly představují lidi a provázky či lana vztahy mezi lidmi. Ale co to vlastně je, toto lanoví v lidském světě? Jedna odpověď je, že je to komunikace.“

Argyle a Trower, 1979
 

 

 • Míváte někdy pocit, že lidé vám nerozumí nebo nechtějí rozumět, že vás neposlouchají?
 • Přemýšlíte někdy nad tím, jak sdělit někomu něco nepříjemného tak, aby se neurazil, nezlobil, necítil špatně?
 • Záleží vám někdy na tom, abyste dosáhli změny chování nějakého člověka tak, aby se necítil být dotčený nebo tlačený někam, aby to udělal rád?
 • Trápí vás někdy to, že jste chtěli někomu pomoct a on místo vděčnosti projevil vzdor nebo dokonce zlost?
 • Zažíváte někdy údiv nad tím, že při komunikaci s druhým máte pocit, že každý si jede po svém, že se „nepotkáváte“?
 • Nerozumíte řeči zvířat?

Nevěšte hlavu, u zvířat jsme na tom podobně. Ovšem, co se týká lidí, pro úspěch ve firmě musíme komunikovat velmi dobře. A pokud zastáváme manažerskou pozici, pak výjimečně dobře. Náš kurz je klíčem k porozumění.
Kurz rozvíjí vůbec nejdůležitější mezilidskou dovednost. Dvoudenní investice změní váš pohled na komunikaci a možná i váš život.
Hlavním cílem tohoto prakticky zaměřeného tréninkového kurzu je porozumět procesu mezilidské komunikace a naučit se prakticky používat vybraná obecně platná komunikační pravidla tak, abychom si lépe rozuměli a abychom rozvíjeli vzájemné vztahy ke spokojenosti všech zúčastněných stran.
To je důležité nejenom ve vztazích nadřízený-podřízený, ale i ve vztazích kolega-kolega, dodavatel-odběratel, prodejce-zákazník, partner-partner a mnoha dalších, a to jak v práci, tak i v soukromém životě.
V modelových situacích, založených na příkladech z praxe účastníků, se budeme učit rozumět tomu, co se děje mezi lidmi, když spolu komunikují. To nám pomůže cíleně měnit a zlepšovat svoji komunikaci, předcházet konfliktům a budovat vztah s komunikačním partnerem. Budeme také modelovat další varianty řešení dané situace.

 

Co Vám absolvování tréninku přinese:

 • Naučíte se rozumět individuálním zvláštnostem vnímání a naučíte se respektovat tyto zvláštnosti v konkrétních komunikačních situacích.
 • Porozumíte základním pravidlům mezilidské komunikace a naučíte se budovat vzájemné porozumění.
 • Budete umět navazovat, budovat a rozvíjet vztahy v různých komunikačních situacích.
 • Naučíte se používat zpětnou vazbu, která vede ke skutečné změně či posílení chování druhé strany/stran.
 • Budete umět předávat věcné informace jasně, stručně a srozumitelně, budete umět aktivně naslouchat.

 

Komu je trénink určen:

Trénink je určen všem, pro které je v profesním nebo soukromém životě důležité srozumitelně komunikovat a rozvíjet dobré vztahy s různými komunikačními partnery.

 

Program tréninku:

1. den

 • Co nám pomáhá a naopak brání porozumět si s lidmi okolo nás - komunikační proces – vnímání, základní komunikační cíl a jak ho dosáhnout.
 • Co je nutné respektovat v komunikaci, abychom se dohodli - komunikační pravidla.
 • Praktický nácvik aplikace komunikačních pravidel v různých situačních kontextech.
 • Ošetřování a rozvíjení vztahu – vstupenka do efektivní komunikace - střídání věcné a vztahové složky komunikace.
 • Praktický nácvik rozvíjení vztahu na námětech z reálné praxe účastníků (hraní rolí, analýza videozáznamů).

2. den

 • Kdy a jak komunikovat partnersky nebo direktivně - řízení symetrie a asymetrie v komunikaci včetně praktického nácviku.
 • Jak pracovat se zpětnou vazbou – poskytování a přijímání, účinné ovlivňování chování druhých, nácvik v různých situačních kontextech.
 • Jak věcně komunikovat, abychom dosáhli svého cíle, např. předání informace – stanovování věcného cíle, způsob vyjadřování – jasně, stručně, srozumitelně, aktivní naslouchání, sumarizace.
 • Praktický nácvik způsobu vyjadřování a aktivního naslouchání.
   

 

Z reakcí účastníků:

 • „Byl jsem na podobném kurzu poprvé a ze zvědavosti, překvapilo mě příjemně pojetí kurzu a zkušenosti lektora.“
 • „Oceňuji velkou profesionální úroveň lektora a kvalitu zpracovaných materiálů.“
 • „Tento kurz by mělo absolvovat více kolegů i nadřízených pracovníků. Současně celkově si myslím, že takovým kurzem by měl projít každý.“
 • „S průběhem kurzu jsem byla spokojená, přístup lektora byl profesionální a zároveň lidský, příjemný. Provedení kurzu se mně zamlouvalo, protože nešlo pouze o teorii, ale hlavně o praktické procvičení, což je určitě užitečné (i když se člověk někdy pořádně zapotí…). Doufám, že se bude dařit praktikovat v práci i v soukromí. Tento kurz byl mým druhým kurzem o komunikaci, ale rozhodně vyhrává na plné čáře. Pane lektore, děkuji.“
 • „Netušil jsem, že komunikace jako taková má své zákonitosti a je tak složitá. O to lepší je fakt, že vím, jak ji vylepšit.“
 • „Kurz komunikace mi úplně změnil život.“

 

prihlasit se

media

 

media

 

Lektoři
Zaregistrovat se | Přihlásit se