logo_interquality
| 20. listopadu 2019 |
  Hledat
 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

Top

Top

VEŘEJNÉ KURZY>Mentální trénink
lt rt
Termín a místo konání

Termín:

 

Místo:

Termín:

 

Místo:

lb rb
lt rt
Cena kurzu

Bankovní spojení:
číslo účtu 353011004/2700

variabilní symbol: 218138

Cena: 3800 Kč + DPH, celkem 4 598 Kč

Cena zahrnuje účast na kurzu, studijní materiály, oběd, dopolední a odpolední občerstvení.

Bankovní spojení:
číslo účtu 353011004/2700

variabilní symbol: 218138

Cena: 3800 Kč + DPH, celkem 4 598 Kč

Cena zahrnuje účast na kurzu, studijní materiály, oběd, dopolední a odpolední občerstvení.

lb rb
lt rt
Organizační sekretariát a informace

INTERQUALITY,
spol. s r.o.


Počernická 96,
108 00 Praha 10
tel: 296 411 494-5
E-mail: info@interquality.cz
IČO: 48113859
DIČ: CZ48113859

INTERQUALITY,
spol. s r.o.


Počernická 96,
108 00 Praha 10
tel: 296 411 494-5
E-mail: info@interquality.cz
IČO: 48113859
DIČ: CZ48113859

lb rb

 

prihlasit se

MENTÁLNÍ TRÉNINK

Každý z nás podléhá stresu, tlaku, každý z nás se setkává s překážkami, se kterými si hned nedovede poradit. Třeba i proto, že se s nimi setkává poprvé. S pomocí mentálních technik je možné těmto stresům a změnám čelit, učit se z nich a rozšiřovat tak svou komfortní zónu.

Díky MENTÁLNÍMU TRÉNINKU se naučíte lépe ovlivňovat svoji motivaci, sebedůvěru, emoce, odhodlanost a aktuální psychické stavy.

 

Cíle tréninku jsou zaměřeny do třech oblastí (hlava – myšlení, srdce - cítění, tělo – tělesné prožívání):

  1. Vědomě řídit své jednání s ohledem na dlouhodobé cíle (pracovní cíle, zdraví,  dobré vztahy) – HLAVA

2.  Snížit frustraci plynoucí z nových a nečekaných či jinak obtížných situací, vědomě pracovat na rozšiřování tzv. „zóny komfortu“ - SRDCE

  1. Naučit se pracovat s vnitřní energií. Získat základní nástroje ke zmírnění pracovního vypětí a tlaku, osvojit si práci se svým psychickým nastavením a náladou - TĚLO

 

Program tréninku:

 

Téma 1: „KDYŽ ŘÍKÁŠ, NEPŮJDE TO, MÁŠ PRAVDU, KDYŽ ŘÍKÁŠ, PŮJDE TO, MÁŠ PRAVDU.“

o   Vzorce myšlení - náš automatický navigační systém

§  Co chci versus co (už) nechci

§  Naše sny, přání, cíle versus sabotáže a překážky při jejich dosahování

§  Užitečné vzorce myšlení v rychle se měnících podmínkách

o   Filtry, kterými vnímáme svět i druhé lidi, „zóna komfortu“ vs. „zóna učení se“

 

Téma 2: „CO KDYŽ DOJDE NA AMYGDALICKÝ ÚNOS.“

o   Nejsme odpovědni za své emoce, ale za to, jak s nimi naložíme.

§  Bludný kruh odmítání a popírání

§  Všímavost - nácvik

o   Princip „MERCEDES“ – praktický nástroj pro změnu vnitřního pocitu

 

Téma 3: „ENERGIE A ODDECHOVÁNÍ“

o  Schopnost odpočívat „dobíjet si baterky“ jako nezbytná součást zdravých výkonových kultur

o   Jak se rychle odreagovat v náročném pracovním dnu, „osvěžit se“ ve 2 - 10 minutách

o   Naše užitečné a neužitečné návyky, pocity jako signály ke změně práce sama se sebou (aneb proč je snadné „vyhořet“ a jak tomu předejít) 

 

Program je koncipován jako interaktivní a klade důraz na trénink („podívejte se a vyzkoušejte si to“) a celý den bude bohatý na zážitky (ve cvičeních si účastníci uvědomí, jak sami reagují, jaké mají návyky, očekávání a postoje).

  

 

prihlasit se

 

 

prihlasit se

MENTÁLNÍ TRÉNINK

Každý z nás podléhá stresu, tlaku, každý z nás se setkává s překážkami, se kterými si hned nedovede poradit. Třeba i proto, že se s nimi setkává poprvé. S pomocí mentálních technik je možné těmto stresům a změnám čelit, učit se z nich a rozšiřovat tak svou komfortní zónu.

Díky MENTÁLNÍMU TRÉNINKU se naučíte lépe ovlivňovat svoji motivaci, sebedůvěru, emoce, odhodlanost a aktuální psychické stavy.

 

Cíle tréninku jsou zaměřeny do třech oblastí (hlava – myšlení, srdce - cítění, tělo – tělesné prožívání):

  1. Vědomě řídit své jednání s ohledem na dlouhodobé cíle (pracovní cíle, zdraví,  dobré vztahy) – HLAVA

2.  Snížit frustraci plynoucí z nových a nečekaných či jinak obtížných situací, vědomě pracovat na rozšiřování tzv. „zóny komfortu“ - SRDCE

  1. Naučit se pracovat s vnitřní energií. Získat základní nástroje ke zmírnění pracovního vypětí a tlaku, osvojit si práci se svým psychickým nastavením a náladou - TĚLO

 

Program tréninku:

 

Téma 1: „KDYŽ ŘÍKÁŠ, NEPŮJDE TO, MÁŠ PRAVDU, KDYŽ ŘÍKÁŠ, PŮJDE TO, MÁŠ PRAVDU.“

o   Vzorce myšlení - náš automatický navigační systém

§  Co chci versus co (už) nechci

§  Naše sny, přání, cíle versus sabotáže a překážky při jejich dosahování

§  Užitečné vzorce myšlení v rychle se měnících podmínkách

o   Filtry, kterými vnímáme svět i druhé lidi, „zóna komfortu“ vs. „zóna učení se“

 

Téma 2: „CO KDYŽ DOJDE NA AMYGDALICKÝ ÚNOS.“

o   Nejsme odpovědni za své emoce, ale za to, jak s nimi naložíme.

§  Bludný kruh odmítání a popírání

§  Všímavost - nácvik

o   Princip „MERCEDES“ – praktický nástroj pro změnu vnitřního pocitu

 

Téma 3: „ENERGIE A ODDECHOVÁNÍ“

o  Schopnost odpočívat „dobíjet si baterky“ jako nezbytná součást zdravých výkonových kultur

o   Jak se rychle odreagovat v náročném pracovním dnu, „osvěžit se“ ve 2 - 10 minutách

o   Naše užitečné a neužitečné návyky, pocity jako signály ke změně práce sama se sebou (aneb proč je snadné „vyhořet“ a jak tomu předejít) 

 

Program je koncipován jako interaktivní a klade důraz na trénink („podívejte se a vyzkoušejte si to“) a celý den bude bohatý na zážitky (ve cvičeních si účastníci uvědomí, jak sami reagují, jaké mají návyky, očekávání a postoje).

  

 

prihlasit se

 

media

 

media

 

 Lektoři:
Minimalizovat
Zaregistrovat se | Přihlásit se